Politika zaštite osobnih podataka

Politika zaštite osobnih podataka pisana je kako bismo vam na jednostavan i razumljiv način objasnili kako obrađujemo vaše osobne podatke, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka vrše se isključivo kada postoji zakonska obveza ili obveza temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dozvoljene uz jasnu privolu vlasnika ili njihovih opunomoćenika. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitaniku će se pružiti informacija o njegovom identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole.

Svaki ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu.

Obrasci zahtjeva za pristup osobnim podacima koji se obrađuju u informacijskom sustavu Parkova d.d., njihov ispravak, brisanje i prenosivost mogu se preuzeti u Parkovima d.d., Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin ili skinuti s linka: obrazac zahtjeva za pristup, ispravak, brisanje i prenosivost osobnih podataka.


Zahtjev se može predati osobno ili postali poštom na adresu:

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin
Tel.: +385(42) 332 780
Fax.: +385(42) 332 787
E-mail: kadrovskasluzba@parkovi.com

Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve.


Svaki Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadzornom tijelu.

Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb; Tel: +385 1 46 09 000, Fax: +385 1 46 09 099, E-mail: azop@azop.hr, Web: www.azop.hr.


Predlažemo ispitaniku, odnosno njegovom zakonskom zastupniku da prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava, kontaktira našeg službeniku za zaštitu osobnih podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.Više informacija o GDPR-u možete pronaći na sljedećim poveznicama:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

www.azop.hr


Sustav informacijske sigurnosti osigurava povjerljivost, integritet i dostupnost informacija primjenom procesa upravljanja rizicima i pružanjem povjerenja zainteresiranim stranama da su rizici adekvatno upravljani. Dio sustava informacijskee sigurnosti je i Sigurnosna politika informacijskog sustava Parkova d.d.. Ona je dokument kojemu je cilj omogućiti uspostavu sigurnosti na svim kritičnim točkama informacijskog sustava, u bilo kojem segmentu sigurnosti. Ona je skup pravila, smjernica i postupaka koja definiraju na koji način informacijski sustav učiniti sigurnim i kako zaštititi njegove tehnološke i informacijske vrijednosti.


Sigurnosna politika informacijskog sustava Parkova d.d. odnosi se na sve zaposlenike Parkova d.d., poslovne partnere i osobe koje su tu prisutne po drugim dužnostima, obvezama i razlozima i koje imaju pristup informatičkoj tehnologiji, fizičkim komponentama, programskoj podršci, servisima i podacima Parkova. Ona govori korisnicima informacijskog sustava Parkova što smiju raditi, što ne smiju raditi, što moraju raditi i koja je njihova odgovornost.