Zaprimanje e-računa od 1.srpnja 2019.godine

26. srpnja 2019.

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), Parkovi d.d. još od 1. prosinca 2018. zaprimaju e-račune u skladu sa EU normom (2014/55/EU). 
 
Obveza zaprimanja isključivo elektroničkih računa u javnoj nabavi na snagu stupa 1. srpnja 2019.g.

U skladu s tim, svim obveznicima javne nabave, među kojima su i Parkovi d.d., poslovni subjekti koji isporučuju robu, radove, odnosno usluge - dužni su izdavati elektroničke račune.

S obzirom na to da obvezu javnih naručitelja koja se odnosi na e-račune propisuje Zakon, prema normama Europske unije, više nećemo zaprimati račune u papirnatom obliku te ćemo iste, u slučaju zaprimanja prema nekadašnjoj praksi, vraćati pošiljateljima.

E-računa zaprimamo na mail: financije@parkovi.com.


Za sva pitanja slobodno nam se obratite na broj telefona 042 332 781.

Ostavite svoj komentar