Nemeti Štefanija 15.11.2019 14:00

Groblje: Varaždin
Starosna dob: 89
Nemeti Štefanija

Punčec Viktor 15.11.2019 13:30

Groblje: Varaždin
Starosna dob: 79
Punčec Viktor