• Važni dokumenti

> Početna > Groblja > Važne informacije

Važne informacije

NAKNADE ZA DODJELU GROBNIH MJESTA

Temeljem Odluke o grobljima, Službeni vjesnik grada Varaždina od 12. veljače 1999. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima, Službeni vjesnik grada Varaždina od 11. studenoga 2008. godine, na Gradskom groblju u Varaždinu i groblju u Biškupcu, mjesto za ukop u grob dodjeljuje se isključivo preminulima ili obitelji preminulih koji su imali prebivalište na području Grada Varaždina. Također, mjesto za izgradnju grobnice mogu dobiti isključivo osobe koje imaju prebivalište na području Grada Varaždina, pod uvjetom da isti ili članovi njihove uže obitelji nisu evidentirani kao korisnici grobnog mjesta na kojem je izgrađena ili se može izgraditi grobnica.

Prema detaljnom planu uređenja proširenja Gradskog groblja Varaždin, na novom dijelu groblja razlikujemo nekoliko vrsta ukopnih mjesta: zemljani grob, zeleni grob i grobnica.

Gradsko groblje Varaždin

  • zemljani grob – 1.850,00 kn
  • zeleni grob – 1.850,00 kn
  • dvostruka grobnica – 4.625,00 kn
  • grobnica za urne – 1.850,00 kn

Na novom dijelu varaždinskog groblja grobna mjesta za zemljani grob dodjeljuju se zajedno sa pripadajućim temeljenim betonskim okvirom.

  • jednostruki betonski okvir – 1.427,27 kn + PDV
  • dvostruki betonski okvir – 2.487,76 kn + PDV

Groblje Biškupec

  • zemljani grob – 1.350,00 kn
  • dvostruka grobnica – 3.375,00 kn

Temeljem Zakona o grobljima, NN 19/98, 50/12, grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Izvođenje klesarskih radova na groblju

Rješenjem Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture Republike Hrvatske, od 22. listopada 2003. godine, prvih 12 polja Gradskog groblja Varaždin, nalazi se pod zaštitom te ima svojstvo kulturnog dobra. Zaštitni i drugi radovi na području navedenog kulturnog dobra mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Varaždinu.

Temeljem Odluke o grobljima, Službeni vjesnik grada Varaždina od 12. veljače 1999. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima, Službeni vjesnik grada Varaždina od 11. studenoga 2008. godine, kamenoklesarske radove nadgrobnih spomenika i uređenja grobova mogu, pored uprave groblja, izvoditi i druge fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti.

Izvođenje obrtničkih radova mora se prethodno pismeno prijaviti Upravi groblja. S izvođenjem radova može se započeti nakon što je Uprava groblja odobrila izvođenje radova.

Kalendar sprovoda
Zelene površine
Trazilica pokojnika
Varaždinsko groblje
Pritužbe, prigovori, reklamacije upiti
Facebook