> Početna > O nama > Pravo na pristup informacijama > Pravo na pristup informacijama kojima raspolažu Parkovi d.d.

Pravo na pristup informacijama kojima raspolažu Parkovi d.d.

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem neposrednog usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje. Zahtjevom se mora točno označiti informacija za koju se želi izvršiti upit.
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja o zahtjevu će se sastaviti službena zabilješka.

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. ovog Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade iz stavka 2. gore navedenog članka, propisat će  Povjerenik.
Prihodi od naknada ostvarenih na temelju stavka 2. gore navedenog članka, prihodi su tijela javne vlasti.

Zahtjev na pristup informaciji može se uputiti službeniku za informiranje:

  • na adresu Parkovi d.d., Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin
  • na adresu elektroničke pošte - info@parkovi.com 
  • ili radnim danom od 7:00 do 15:00 sati na adresi Parkovi d.d., Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin ili na telefon/telefaks +385 42 332 787.

Gordana Kranjčić, zaposlena na radnom mjestu voditelj financija i računovodstva, imenovana je za službenika za informiranje u trgovačkom društvu Parkovi d.d., kao tijelu javne vlasti.

Ovdje možete preuzeti obrasce:
   

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama nalaze se na slijedećim linkovima:
  Više informacija nalazi se na: http://www.pristupinfo.hr/
Kalendar sprovoda
Zelene površine
Trazilica pokojnika
Varaždinsko groblje
Pritužbe, prigovori, reklamacije upiti
Facebook