• Groblje 1
  • Pogrebne usluge i prodaja pogrebne robe
  • Važni dokumenti

> Početna > Groblja

Groblja

Mobilna aplikacija VaraždinCemetery 

VaraždinCemetery je aplikacija za pametne telefone bazirane na iOS i Android platformama. Besplatna je za korisnike, može se preuzeti putem QR koda ili na AppStoreu ili Google Playu.

      
  
        
      O Gradskom groblju Varaždin

Temeljem Zakona o grobljima (NN 19/98), Odluke o grobljima (Službeni vjesnik grada Varaždina broj 1 99), te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Službeni vjesnik grada Varaždina broj 8 /08), poslovi upravljanja grobljima na području Grada Varaždina povjereni su se tvrtci Parkovi d.d. Poslovi upravljanja su: uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja; dodjela grobnih mjesta; naplaćivanje naknade za dodijeljeno grobno mjesto i naknade za korištenje groblja; vođenje grobnih očevidnika i registra umrlih osoba i drugi poslovi propisani Zakonom, ovom odlukom ili ugovorom o povjeravanju poslova.

Stari dio Gradskog groblja Varaždin, I do VIII polje, od 1966. godine zaštićen je kao Spomenik vrtne arhitekture, rješenjem broj 148/40-1966 Republičkog zavoda za zaštitu prirode. Također je, zbog svojih povijesnih i ambientalno-estetskih vrijednosti zaštićen kao Spomenik kulture rješenjem broj 707/1/66 Regionalnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu.  Od 2003.godine upisano je u registar nepokretnih spomenika kulture i ima svojstvo kulturnog dobra. 

S obzirom da je 12, 5 hektara varaždinskog groblja gotovo u cijelosti popunjeno grobnim mjestima, 2005. godine izrađen je Projekt proširenja Gradskog groblja Varaždin. Pritom je osnovna Hallerova ideja oblikovanja groblja  ostala ista, ali na racionalniji i suvremeniji način. Pri proširenju groblja prema zapadu uzeta je koncepcija oblikovanja zrakastom radijalnom postavom drvoreda,  te koncentričnom postavom grobnih redova, koji će se okupljati oko središnjeg memorialnog trga. Novosti u uređenju novog dijela groblja su mogući načini ukopa u pojedinim grobnim poljima: ukop u zemljani grob, ukop u grobnicu, ukop u zeleni grob, ukop u grobni zid, ukop u šumski grob i ukop urni u kolumbarij.

Projekt revitalizacije Gradskog groblja Varaždin započeo je 2004. godine izradom projektne dokumentacije koja je uključila i vrednovanje kvalitete nasada. Neprimjereno održavanje posljednjeg desetljeća prošlog stoljeća ostavilo je traga na prvobitnoj koncepciji groblja, te će biti potrebno revitalizaciju groblja ostvariti u duljem vremenskom razdoblju, kako bi se postupno i neprimjetno vršila zamjena vegetacije i uređenje grobnih polja.

Kalendar sprovoda
Zelene površine
Trazilica pokojnika
Varaždinsko groblje
Pritužbe, prigovori, reklamacije upiti
Facebook